left

En modern förskola

right
På Snigelns förskola jobbar personal och föräldrar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen. Personalen utformar och håller i den pedagogiska verksamheten. Föräldrarna driver föreningen. Det är medlemmarna i föreningen, alltså vi föräldrar, som bestämmer vad som är viktigt att prioritera. Vi som är med nu tycker det är viktigt att ha en liten barngrupp, att det är utbildad, engagerad personal som jobbar med barnen, att personalen får planeringstid och att maten lagas på Snigeln.

Snigelns förskola

Att vara medlem kräver en del engagemang. Alla föräldrar är engagerade i styrelsen eller i en av våra kommittéer. Eftersom mycket av det administrativa görs idéellt av oss föräldrar har vi möjlighet att lägga mer resurser i barnverksamheten. Vi har förutom föreningsarbetet en del gemensamma aktiviteter och fester där barn, föräldrar och personal träffas och har roligt tillsammans. Att alla känner varandra, båda barn och föräldrar tänker vi är en viktig hörnsten i verksamheten, som bidrar till att barnen blir trygga och känner sig hemma på Snigeln. Som föreningsmedlem betalar man 75% av maxtaxan för barnomsorg. Snigeln är ett föräldrakooperativ som funnits sedan 1991. Vi vill bevara de goda bitarna med "kooperativtänket" men vi vill inte jobba idéellt på förskolan på dagtid som man gjort tidigare.

Våra barn är det viktigaste vi har.