Personal

Vår personal

Förskolechef
Helene Jonsson

Sandra Käcker
Förskolelärare

Anton Dilip Fernando
Barnskötare och städ

Fia Sköld
Barnskötare

Vikarie
Barnskötare

Päivi Kieksi
Kock