Historik

1992 räckte barnomsorgsplatserna inte till i Söderköpings kommun. Ett par upprörda familjer gick tillsammans till kommunhuset för att demonstrera och göra sina röster hörda. Utifrån det gensvar de fick bestämde de sig för att starta något själva.

Den 22 november 1993 ansökte elva familjer om att starta ett föräldrakooperativ i Söderköping. Tillsammans hade familjerna 17 barn. Ansökan gällde både förskoleverksamhet samt fritidshem. Den 14 april 1994 fick Snigeln ett positivt besked av Kommunfullmäktige. 1 juni 1994 startade personalen upp och en månad senare tog de emot 19 barn varav två barn kom från den kommunala kön. Vid Snigelns start vistades vi i Vintervadsskolans nedre botten och där hade vi vår verksamhet tills kommunen flyttade på oss till Norrtull där vi fortfarande har vår verksamhet.

Anledningen till att kooperativet heter Snigeln är att det tog så lång tid för kommunen att ge besked om vi fick starta eller inte.

Barngruppernas storlek i fritidshem och förskolegruppen har sett olika stora ut genom åren, beroende på hur familjerna ser ut.

För att kvalitetssäkra verksamheten har Snigeln utbildad personal. Föräldrar har tidigare tagit hand om städning, matlagning samt hämtning och lämning av fritabarn. Idag har vi inga fritidshemsbarn. Sedan hösten 2010 har vi anställt en kock som lagar maten åt barnen varje dag. Snigeln har alltid serverat hemlagad mat vilket vi är stolta över.

Vid Snigelns start var alla familjer arbetande men detta har förändrats genom åren. Sedan 2011 är alla familjer betalande.