Kontakt

Rektor & Förskolechef

Ingeborg Nilsson

rektor@snigeln.se

Antagningsgrupp / Ansökan

antagning@snigeln.se

Ordförande

Albin Singstedt

ordforande@snigeln.se

Kassör

Angelica Wejros

ekonomi@snigeln.se

Personalansvarig

Malin Liljestrand

personalansvarig@snigeln.se

Adress till Snigeln

Föräldraföreningen Snigeln
Breda Gränd 1b
614 34 SÖDERKÖPING

info@snigeln.se

0735-18 17 31