Snigeln har bytt skal

Snigeln har flyttat till SOK-Stugan!

Med stor glädje vill vi meddela att förskolan Snigeln har hittat ett nytt ”skal”! Alla medlemmar i vår förening har arbetat otroligt hårt för att göra detta möjligt, och vi vill rikta ett speciellt tack till föreningen SOK för deras stöd och samarbete. Tillsammans har vi lyckats hitta en ny plats för vår förskola – SOK-stugan.

Denna förändring har öppnat upp helt nya möjligheter för oss och för alla barn på förskolan. SOK-stugan ligger i närheten av en underbar skog och omges av naturskön miljö. Detta ger våra barn en fantastisk möjlighet att utforska och lära sig om naturen på närmare håll. De kommer att kunna upptäcka olika växter, insekter, djur och deras naturliga livsmiljöer.

Vi är övertygade om att denna flytt kommer att berika barnens tid på förskolan och ge dem minnesvärda upplevelser och lärdomar. Att ha tillgång till en naturskön miljö kommer att hjälpa dem att uppskatta och vårda naturen samt utveckla en medvetenhet om hållbarhet och miljöansvar. Genom att spendera tid i naturen kommer barnen också att få utlopp för sin leklust, energi och kreativitet, vilket gynnar deras fysiska hälsa och välbefinnande. Vi är också glada över att ha med oss ett team av erfarna och kunniga pedagoger, som delar vårt stora intresse för hälsa, rörelse och hållbarhetsfrågor.

Vi ser fram emot att fortsätta vår nya resa i SOK-stugan och fortsätta att erbjuda en trygg och inspirerande miljö för våra barn. Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi har fått från föreningen SOK och alla andra som har bidragit till att göra denna flytt möjlig. Tillsammans kommer vi att fortsätta att skapa en förskola där barnen kan blomstra och växa genom utforskning!